BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2014-2020

Được sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Đại Lộc, ngày 17/9/2014 Công đoàn cơ sở Võ Thị  Sáu tổ chức Đại hội lần thứ 13 nhiệm kỳ 2014-2019. Đến dự Đại Hội có Đ/c Nguyễn Khánh Thạnh, đ/c Hoàng Thị Cẩm Nhung – UV BCH Công đoàn giáo dục Đại Lộc. Đại hội đã bầu ra BCH gồm 05 đ/c;  Sau Đại hội dưới sự chỉ đạo và chủ trì của đ/c Trần Huy Từ – Bí thư chi bộ nhà trường phiên họp đầu tiên của BCH công đoàn đã bầu các chức danh và phân công nhiệm vụ cụ thể :

  1. Đ/c: Lê Văn Sáu- Chủ tịch Công đoàn- Phụ trách chung
  2. Đ/c: Nguyễn Phước Hai – Phó chủ tịch Công đoàn- Phụ trách công tác thăm hỏi và khuyến học.
  3. Đ/c: Nguyễn Văn Tân- Chủ nhiệm UBKT Công đoàn.
  4. Đ/c: Lê Thị Xoa- Phụ trách công tác Nữ  – Thủ quỹ.
  5. Đ/c: Võ Thiện Bảy: Phụ trách công tác văn hóa, TDTT, tham quan du lịch.IMG_2475Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Võ Thị Sáu nhiệm kỳ 2014-2019