NHỮNG HÌNH ẢNH LỄ KHÁNH THÀNH TƯỢNG ANH HÙNG LIỆT SĨ VÕ THỊ SÁU VÀ KỈ NIỆM 20/11

IMG_1251

 

IMG_1213

IMG_1214

IMG_1215

IMG_1216

IMG_1223

IMG_1227

IMG_1228

IMG_1229

IMG_1230

IMG_1231

IMG_1232

IMG_1234

IMG_1236

IMG_1242

IMG_1243

IMG_1245

IMG_1246

IMG_1247

IMG_1250

IMG_1252

IMG_1254

IMG_1259

IMG_1261

IMG_1263

 

IMG_1268

 

IMG_1269

IMG_1270

IMG_1272

IMG_1276

IMG_1281

IMG_1285

 

IMG_1287

IMG_1278