Tặng ” Đàn gà khăn quàng đỏ” cho đội viên xuất sắc Liên Đội Võ Thị Sáu

IMG_6268 IMG_6311