THCS VÕ THỊ SÁU ĐẠT GIẢI BA TOÀN ĐOÀN CUỘC THI MÔN ĐẨY GẬY

IMG_20160120_095225

IMG_20160120_095801

IMG_20160120_114401

IMG_20160120_114553

IMG_20160120_115031

IMG_20160120_115444

IMG_20160120_115801

IMG_20160120_115830

IMG_20160120_115943

IMG_20160120_120427