Hình ảnh khánh thành tượng chị Võ Thị Sáu và kỷ niệm ngày NGVN 20/11/2017