TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016

NHỮNG HÌNH ẢNH BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016

IMG_7774

Copy of IMG_7767

IMG_7772

IMG_7775

IMG_7777

IMG_7780

IMG_7778

IMG_7791

IMG_7779

IMG_7781

IMG_7784

IMG_7785

IMG_7786

IMG_7787

IMG_7788

IMG_7789

IMG_7790

IMG_7793

IMG_7795

IMG_7796

IMG_7797

IMG_7798

IMG_7799

IMG_7800

IMG_7801

IMG_7803

IMG_7805

IMG_7806

IMG_7807