Trường THCS Võ Thị Sáu bế giảng năm học 2017_2018

IMG_0319

IMG_0320

IMG_0321

IMG_0322

IMG_0323

IMG_0324

IMG_0326

IMG_0327

IMG_0328

IMG_0329

IMG_0331

IMG_0332

IMG_0333

IMG_0334

IMG_0336

IMG_0337

IMG_0338

IMG_0340

IMG_0342

IMG_0344

IMG_0345

IMG_0346

IMG_0349

IMG_0350

IMG_0351

IMG_0352

IMG_0353

IMG_0354

IMG_0356

IMG_0357

IMG_0358

IMG_0359

IMG_0360

IMG_0361

IMG_0362

IMG_0363

IMG_0364

IMG_0365

IMG_0367

IMG_0368

IMG_0369

IMG_0370

IMG_0372

IMG_0373

IMG_0375