Ma trận và HDC HK2 môn CD 6

Ma trận và HDC HK2 môn CD 6

Lượt xem:

...
Kiểm tra KHI môn CD6

Kiểm tra KHI môn CD6

Lượt xem:

...
Kiểm tra GK môn CD6

Kiểm tra GK môn CD6

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH BÀI DẠY V6

KẾ HOẠCH BÀI DẠY V6

Lượt xem:

...
GOI NHO 20/10

GOI NHO 20/10

Lượt xem:

 YÊU QUÁ ĐI THÔI NHỮNG BÓNG HỒNG                                ( Cảm xúc 20/10/2021)   Các bạn thân mến! Có một triết gia đã nói: “Không có mặt trời hoa hồng không nở   Không có phụ nữ không có tình yêu  Không có tình yêu không có hạnh phúc  Không có phụ nữ không có anh hùng.” Và: “ Nếu thượng đế sinh ra phụ nữ trước thì Người đã... ...