Chủ đề :Từ trường -Vật lý 9

Chủ đề :Từ trường -Vật lý 9

Lượt xem:

...
Tiết 25 – sự nhiễm từ của sắt ,thép – nam châm điện

Tiết 25 – sự nhiễm từ của sắt ,thép – nam châm điện

Lượt xem:

...
Tiết 24 Từ trường của ống đây có dòng điện chạy qua

Tiết 24 Từ trường của ống đây có dòng điện chạy qua

Lượt xem:

...
Tiết 23- Bài 23: Từ phổ – Đường sức từ

Tiết 23- Bài 23: Từ phổ – Đường sức từ

Lượt xem:

de ...
Tiết 22 –  Tac-dung-tu-cua-dong-dien-Tu-truong

Tiết 22 – Tac-dung-tu-cua-dong-dien-Tu-truong

Lượt xem:

...