Đề Kiểm tra Cuối kỳ I_Môn tin học 8

Đề Kiểm tra Cuối kỳ I_Môn tin học 8

Lượt xem:

...
Đề Kiểm tra giữa kỳ I_Môn tin học 8

Đề Kiểm tra giữa kỳ I_Môn tin học 8

Lượt xem:

...
ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 6 NĂM HỌC 2021-2022

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 6 NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 6 NĂM HỌC 2021-2022

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 6 NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

...

Lượt xem:

...

Lượt xem:

...
Đề thi HK1 môn CD8

Đề thi HK1 môn CD8

Lượt xem:

...
Đề thi HK1 Môn Tin 9

Đề thi HK1 Môn Tin 9

Lượt xem:

...
Đề thi HK1 môn Tin Học 6

Đề thi HK1 môn Tin Học 6

Lượt xem:

...
Bài thu_kiem tra ky i_toán 7

Bài thu_kiem tra ky i_toán 7

Lượt xem:

Stt Họ và tên Toán Vật Lí Ngữ văn Tin học Điểm trung bình 1 Định Vạn Hoàng An 8 7 8 8 2 Lê Thị Hoài An 8 8 8 8 3 Lê Thái Anh 8 8 7 8 4 Phạm Như Anh 9 10 10 10 5 Vũ Như Anh 8 6 8 8 6 Phạm Thanh Bình 8 9 9 8 7 Trần Quốc Bình 8... ...
Kiểm tra định kỳ_Tin học 8_Kỳ I_20-21

Kiểm tra định kỳ_Tin học 8_Kỳ I_20-21

Lượt xem:

...