KHBD – Năng lượng ánh sáng- Tia sáng- Phan Thị Mỹ Dung

KHBD – Năng lượng ánh sáng- Tia sáng- Phan Thị Mỹ Dung

Lượt xem:

...
KHTN 7- Đồ thị quãng đường – Thời gian

KHTN 7- Đồ thị quãng đường – Thời gian

Lượt xem:

...
Năng lượng ánh sáng , tai sáng

Năng lượng ánh sáng , tai sáng

Lượt xem:

...
KHTN 7( L) – Đồ thị quãng đường -thời gian

KHTN 7( L) – Đồ thị quãng đường -thời gian

Lượt xem:

...
KHTN 7( Ly)- Đo tôc độ

KHTN 7( Ly)- Đo tôc độ

Lượt xem:

...
KHBD – KHTN7(L)- Tốc độ

KHBD – KHTN7(L)- Tốc độ

Lượt xem:

...
KHBD- Ly7 – Phan Thị Mỹ Dung

KHBD- Ly7 – Phan Thị Mỹ Dung

Lượt xem:

...
KHBD – LY 7- Phan Thị Mỹ Dung

KHBD – LY 7- Phan Thị Mỹ Dung

Lượt xem:

...