Lượt xem:

...
Bài thu_kiem tra ky i_toán 7

Bài thu_kiem tra ky i_toán 7

Lượt xem:

Stt Họ và tên Toán Vật Lí Ngữ văn Tin học Điểm trung bình 1 Định Vạn Hoàng An 8 7 8 8 2 Lê Thị Hoài An 8 8 8 8 3 Lê Thái Anh 8 8 7 8 4 Phạm Như Anh 9 10 10 10 5 Vũ Như Anh 8 6 8 8 6 Phạm Thanh Bình 8 9 9 8 7 Trần Quốc Bình 8... ...