Nghị đinh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 89/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/10/2021
Loại văn bản Nghị định,
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Xem văn bản Xem Online
Tải về