Tiết 25 – sự nhiễm từ của sắt ,thép – nam châm điện

Tiết 25 – sự nhiễm từ của sắt ,thép – nam châm điện

Lượt xem:

...
Tiết 24 Từ trường của ống đây có dòng điện chạy qua

Tiết 24 Từ trường của ống đây có dòng điện chạy qua

Lượt xem:

...
Tiết 24 – An Toàn điện

Tiết 24 – An Toàn điện

Lượt xem:

...
Tiết 23 Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống

Tiết 23 Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống

Lượt xem:

...
Tiết 23- Bài 23: Từ phổ – Đường sức từ

Tiết 23- Bài 23: Từ phổ – Đường sức từ

Lượt xem:

de ...
Tiết 22 Biến đổi chuyển động

Tiết 22 Biến đổi chuyển động

Lượt xem:

...
Tiết 22 –  Tac-dung-tu-cua-dong-dien-Tu-truong

Tiết 22 – Tac-dung-tu-cua-dong-dien-Tu-truong

Lượt xem:

...
Tiết 21- Truyền chuyển động

Tiết 21- Truyền chuyển động

Lượt xem:

...
Kế hoạch tổ Lý-Hóa-Sinh-Cn-AN-TD năm học 2021- 2022

Kế hoạch tổ Lý-Hóa-Sinh-Cn-AN-TD năm học 2021- 2022

Lượt xem:

...