Bài 43: Trọng lượng – lực hấp dẫn- KHTN6( LÝ)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Bài 43: Trọng lượng – lực hấp dẫn- KHTN6( LÝ)
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử,
Tên tập tin bai-43-Trong-luong-luc-hap-dan-KNTT6.pptx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 3.94 MB
Ngày chia sẻ 10/02/2022
Lượt xem 347
Lượt tải 2
Xem tài liệu Xem Online
Tải về