bài giảng điện tử

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên bài giảng điện tử
Loại tài nguyên
Tên tập tin Unit-3-A-closer-look-2-thao-giang.pptx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 68.31 MB
Ngày chia sẻ 29/10/2022
Lượt xem 247
Lượt tải 0
Xem tài liệu Vui lòng đăng nhập để xem!
Tải về Vui lòng đăng nhập để tải về!