TỨ GIÁC

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên TỨ GIÁC
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử,
Tên tập tin TU-GIAC.pptx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 2.9 MB
Ngày chia sẻ 07/05/2022
Lượt xem 195
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về