Trường THCS Võ Thị Sáu Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 01/10, Tại trường THCS Võ Thị Sáu đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022. Dự lễ phát động có đồng chí Đỗ Văn Thanh – Hiệu trưởng- trường THCS Võ Thị Sáu; đại diện lãnh đạo các ban, trường học

Diễn ra từ ngày 01- 07/10/2022 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19”. Trường  sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, hoạt động thư viện; đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời; khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ phối hợp, đồng hành, tài trợ triển khai các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng internet an toàn, hiệu quả cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh; tổ chức các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số để phát triển các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số và toàn cầu hoá.

Thông qua lễ phát động nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường vai trò, trách nhiệm và huy động sự quan tâm, tham gia của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, qua đó đáp ứng nhu cầu học tập trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid-19.