Thông tư Bô Giáo dục và Đào Tạo

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 01/2021/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 02/02/2021
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ BỔ NHIỆM, XẾP LƯƠNG VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CÔNG LẬP
Xem văn bản Xem Online
Tải về