• Ngô Văn Tuấn
  • BCH Đội TNTP HCM
  • Ban Chấp hành Đội TNTP HCM
  • 0973424000
  • baothanh@gmail.com
  • Chổ ở hiện nay: Thôn Ấp Nam, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam