• Nguyễn Thị Trang
  • Tổ Văn Phòng
  • Tổ trưởng tổ Văn phòng-Văn thư
  • 0905737003
  • tranglqd1981@gmail.com
  • Địa chỉ nhà ở: Thôn Lâm Yên, xã Đạ Minh huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.