• Đỗ Văn Thanh
  • Chi Bộ Đảng
  • Bí thư Chi bộ- Hiệu trường
  • 0983234316
  • dovanthanhlqd@gmail.com
  • Thanh vân, Đại Cường, Đại Lộc, Quảng Nam